TV& VIDEO

gói cứu trợ kinh tế

Hy Lạp: Chính phủ mới chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Hy Lạp: Chính phủ mới chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

VTV.vn - Ngày 8/10, Chính phủ mới của Hy Lạp do Thủ tướng Alexis Tsipras đứng đầu đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm liên quan đến gói cứu trợ kinh tế thứ ba của nước này.