TV& VIDEO

gọi điện thoại

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người già

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người già

Thông báo của KienLong Bank cho biết, thời gian vừa qua, trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM xuất hiện một loại tội phạm mới, nhắm vào nhóm người cao tuổi có tiền tiết kiệm gửi tại các ngân hàng.