TV& VIDEO

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ có thể sẽ hết vào tháng 4/2016

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ có thể sẽ hết vào tháng 4/2016

VTV.vn - ​Bộ Xây dựng cho biết, gói 30.000 tỷ cho vay hỗ trợ nhà ở có thể sẽ hết vào tháng 4/2016. Hiện tại, số vốn cam kết giải ngân tính đến thời điểm này đã đạt trên 70%.