TV& VIDEO

gói quà

Cần Thơ: Thị trường quà Noel đa dạng nhưng kém sôi động

Cần Thơ: Thị trường quà Noel đa dạng nhưng kém sôi động

Tại Cần Thơ, thị trường quà tặng Giáng sinh năm nay khá đa dạng với mức giá không có nhiều sự chênh lệch so với năm trước. Tuy nhiên, do suy thoái kinh tế, sức mua cũng kém hơn.