TV& VIDEO

gói ưu đãi 30.000 tỷ đồng

Nhiều dự án BĐS vẫn mở bán dù chưa có bảo lãnh

Nhiều dự án BĐS vẫn mở bán dù chưa có bảo lãnh

VTV.vn- Thực tế có nhiều dự án bất động sản (BĐS) chưa có bảo lãnh vẫn mở bán công khai.