TV& VIDEO

gói vay 30.000 tỷ đồng

Nhà ở xã hội “ế” khách do thiếu gói vay hỗ trợ

Nhà ở xã hội “ế” khách do thiếu gói vay hỗ trợ

VTV.vn - Hàng chục dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội đang lâm vào tình cảnh ế khách do gói vay hỗ trợ 30.000 tỷ đã ngừng ký hợp đồng cho vay mới.