TV& VIDEO

gói vay hỗ trợ

Người mua nhà ở xã hội “hóng” chính sách hỗ trợ mới

Người mua nhà ở xã hội “hóng” chính sách hỗ trợ mới

VTV.vn -Dù đã có gói ưu đãi mới tương tự gói 30.000 tỷ nhưng hướng dẫn cụ thể về gói ưu đãi này chưa được ban hành, khiến việc mua bán tại các dự án nhà ở xã hội đang bị gián đoạn.