TV& VIDEO

golf Việt Nam

Việt Nam - điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất châu Á Thái Bình Dương 2017

Việt Nam - điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất châu Á Thái Bình Dương 2017

VTV.vn - Với những sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, golf Việt Nam đang nhận được sự quan tâm rất lớn của bạn bè quốc tế.