TV& VIDEO

gọng kìm

"Sóng" trên thị trường ngoại hối lặng dần

"Sóng" trên thị trường ngoại hối lặng dần

Sau 3 tuần căng thẳng, tỷ giá giữa VND và USD giao dịch qua hệ thống ngân hàng đã giảm xuống dưới mức trần. Thanh khoản trên thị trường dồi dào, nhu cầu mua USD của người dân và doanh nghiệp đều được đáp ứng đầy đủ.