TV& VIDEO

gồng mình chống hạn

Hạn hán kéo dài và những ảnh hưởng tiêu cực

Hạn hán kéo dài và những ảnh hưởng tiêu cực

VTV.vn - Hạn hán vẫn tiếp tục trên diện rộng và đang tác động rất lớn tới cuộc sống của hàng triệu hộ dân ở các khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Đông Nam bộ.