Gossip Girl

Sao phim Gossip Girl muốn con cái có cuộc sống bình thường

Sao phim Gossip Girl muốn con cái có cuộc sống bình thường

VTV.vn - Blake Lively – ngôi sao phim Gossip Girl – nói cô muốn con mình sẽ có một cuộc sống bình thường.