TV& VIDEO

Green Day

Minh “xù” run sợ trước thí sinh Mbox ISing

Minh “xù” run sợ trước thí sinh Mbox ISing

 5 thí sinh – 5 cá tính nổi trội sẽ mang lại cho Mbox ISing tuần thứ 2 tại TP.Hồ Chí Minh thêm một đêm thi sôi động và vô cùng cuốn hút.