TV& VIDEO

GTVT Hà Nội

Xe bus nhanh BRT không chạy khớp nối kĩ thuật trên đường phố Hà Nội

Xe bus nhanh BRT không chạy khớp nối kĩ thuật trên đường phố Hà Nội

VTV.vn - Xe bus nhanh BRT sẽ không vận hành thử nghiệm trên đường vào ngày 15/12 bởi đã khớp nối kĩ thuật thành công tại bến.