TV& VIDEO

gửi đơn kiện

Uber gửi đơn kiện cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Uber gửi đơn kiện cục thuế TP. Hồ Chí Minh

VTV.vn - Việc hoàn thành truy thu thuế đối với Uber trước 10/1/2018 có thể không thực hiện được do vừa nhận được quyết định của tòa án yêu cầu chưa thực hiện cưỡng chế.