TV& VIDEO

gửi gắm

Sinh viên nhảy Flashmob hưởng ứng Tháng Thanh niên

Sinh viên nhảy Flashmob hưởng ứng Tháng Thanh niên

Hưởng ứng Tháng Thanh niên và 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2014), nhiều hoạt động bổ ích dành cho thanh niên đã được diễn ra.