TV& VIDEO

gửi quân

Giáo chủ Iran Ali Khamenei phản đối Mỹ can thiệp Iraq

Giáo chủ Iran Ali Khamenei phản đối Mỹ can thiệp Iraq

Ngày 22/6, Nhà lãnh đạo tinh thần tối cao Iran, Giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố, Teheran phản đối mạnh mẽ bất cứ can thiệp nào của Mỹ hay các nước khác vào tình hình nước láng giềng Iraq.