TV& VIDEO

Guinness Việt Nam

Tự hào miền Trung - Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần với niềm đam mê văn hoá cổ

Tự hào miền Trung - Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần với niềm đam mê văn hoá cổ

VTV.vn - Nguyễn Khắc Thuần là nhà sử học, giảng viên đại học ở Việt Nam, và là tác giả của nhiều bộ sách lịch sử, văn hóa.Ông có hai bộ sách được công nhận kỷ lục Guinness Việt Nam