TV& VIDEO

Guitar Fingerstyle

Ngẫu hứng với liên hoan Guitar Fingerstyle

Ngẫu hứng với liên hoan Guitar Fingerstyle

VTV.vn - Liên hoan Guitar Fingerstyle quốc tế là sự kiện âm nhạc nổi bật đang diễn ra tại Việt Nam.