TV& VIDEO

gương mặt trẻ tiêu biểu 2015

Lý Hoàng Nam là gương mặt trẻ tiêu biểu của năm 2015

Lý Hoàng Nam là gương mặt trẻ tiêu biểu của năm 2015

VTV.vn - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015 cho Lý Hoàng Nam.