TV& VIDEO

hạ cánh nhầm

Những sự cố hàng không tại Việt Nam năm 2014

Những sự cố hàng không tại Việt Nam năm 2014

Năm 2014 là năm có nhiều sự cố hàng không, đặc biệt số lượng sự cố tăng tập trung chủ yếu ở mức độ uy hiếp an toàn bay.