TV& VIDEO

hạ giá

Bảo hiểm xe máy giá chỉ... 20.000 đồng

Bảo hiểm xe máy giá chỉ... 20.000 đồng

 Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe mô tô, xe máy đang được bán tràn lan với giá chỉ 20.000 đồng. Một mức giá thấp đến không ngờ, chỉ bằng 1/3-1/4 so với trước kia.