TV& VIDEO

hạ giới

Ý nghĩa văn hóa tục thờ Thần Bếp của người Việt Nam

Ý nghĩa văn hóa tục thờ Thần Bếp của người Việt Nam

Người Việt Nam chúng ta tin rằng, hàng năm đến ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, Táo quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo chuyện bếp núc với Ngọc Hoàng.