TV& VIDEO

Hạ Hòa

Mưa lũ lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Mưa lũ lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc

 Mưa lớn liên tục trong 3 ngày qua tại tỉnh Yên Bái đã gây lũ quét, lũ ống làm 1 người chết và 4 người bị thương. Tại Phú Thọ nước sông Thao cũng tràn đê, cao trên mức báo động 3.