TV& VIDEO

Hà Huy Tập

Hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng”

Hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng”

VTV.vn -Hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng" vừa diễn ra sáng 12/4, tại Hà Tĩnh, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.