TV& VIDEO

Hà Khẩu

Hà Nội - Lào Cai: Tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam

Hà Nội - Lào Cai: Tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam

Tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai có tổng chiều dài khoảng 245km được đánh giá sẽ là tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam sau khi được hoàn thành.