TV& VIDEO

Hà Nhì

Tết Khu sự chà của người Hà Nhì

Tết Khu sự chà của người Hà Nhì

Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mỗi dân tộc có phong tục đón Tết mang đậm bản sắc văn hóa riêng. Với người Hà Nhì ở Mường Tè, Lai Châu, ngày Tết truyền thống có tên là Tết Khu Sự Chà qui định vào ngày Rồng cuối cùng của năm được cả cộng đồng thống nhất.