TV& VIDEO

Hà Nội 12 ngày đêm

Triển lãm Những cuốn sách về Hà Nội

Triển lãm Những cuốn sách về Hà Nội

VTV.vn - 60 cuốn sách cũ trong đó có những cuốn xuất bản từ những năm đầu thế kỷ 20 sẽ được trưng bày tại triển lãm Những cuốn sách về Hà Nội.