TV& VIDEO

Hà Nội mới

“Không phải ngụ ngôn” - Đọc để hiểu hơn về nghề báo

“Không phải ngụ ngôn” - Đọc để hiểu hơn về nghề báo

“Không phải ngụ ngôn” với những mẩu truyện ngắn nhưng tầng lớp ý nghĩa. Cũng chính từ những câu chuyện đó, người đọc hình dung và hiểu hơn về nghề làm báo.