TV& VIDEO

Hà Nội rét đậm

Các biện pháp chống rét cho trâu bò và rau màu

Các biện pháp chống rét cho trâu bò và rau màu

VTV.vn - Để chủ động phòng, chống rét cho trâu bò và rau màu giảm thiểu thiệt hại do giá rét, bà con nông dân có thể áp dụng một số biện pháp dưới đây.