TV& VIDEO

Hà Quảng

Mưa đá tàn phá nhà cửa, hoa màu tại Cao Bằng

Mưa đá tàn phá nhà cửa, hoa màu tại Cao Bằng

Đêm 31/3, tại ba huyện Trùng Khánh, Hà Quảng và Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra mưa đá lớn làm hư hỏng nhà cửa và hoa màu của người dân.