Hà Tây

Lỏng lẻo trong kiểm soát con dấu kiểm dịch thú y

Lỏng lẻo trong kiểm soát con dấu kiểm dịch thú y

Theo lực lượng quản lý thị trường, sự thiếu giám sát của cơ quan thú y cùng sự tinh vi, liều lĩnh của các cơ sở kinh doanh khiến việc kiểm soát hàng hóa khi đã đưa ra thị trường gần như không thể.   

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive