hạ vũ

Ukraine bác bỏ kêu gọi ngừng bắn của phe đối lập

Ukraine bác bỏ kêu gọi ngừng bắn của phe đối lập

Chính phủ Ukraine hôm 10/8 đã lên tiếng bác bỏ kêu gọi ngừng bắn của lực lượng nổi dậy ở miền Đông nước này.