hải đảo

50% trạm y tế cấp xã cần được sửa chữa, nâng cấp

50% trạm y tế cấp xã cần được sửa chữa, nâng cấp

Cả nước hiện có khoảng 10.000 trạm y tế cấp xã, nhưng có tới 50% số trạm cần được sửa chữa và nâng cấp.