TV& VIDEO

hải dương - 981

Căng thẳng trên Biển Đông - Điểm nóng trên thế giới

Căng thẳng trên Biển Đông - Điểm nóng trên thế giới

VTV.vn - Ngày 19/5, tại Pháp, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp đã tổ chức Hội thảo quốc tế về "Căng thẳng mới trên Biển Đông".