TV& VIDEO

hại người

Bệnh dại gia tăng cao ở các tỉnh phía Bắc

Bệnh dại gia tăng cao ở các tỉnh phía Bắc

 Theo thông báo của Bộ NN&PTNT, chỉ trong vòng 8 tháng đầu năm 2013, trên cả nước có tới 175.000 người bị chó cắn, trong đó 63 người bị chết vì bệnh dại. Hiện nay nguy cơ lây lan bệnh dại trong cộng đồng là rất cao.