hải phận

Chuyện về những người “lính nhà đèn” ở Trường Sa

Chuyện về những người “lính nhà đèn” ở Trường Sa

 Nói tới Trường Sa chúng ta thường nói tới những chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Thế nhưng, cùng với các chiến sỹ ở Trường Sa còn có những người thợ đèn đang ngày đêm thầm lặng bảo vệ những ngọn hải đăng của Tổ quốc.