TV& VIDEO

Hải Phòng thu hút FDI

Hải Phòng đứng đầu cả nước về thu hút FDI

Hải Phòng đứng đầu cả nước về thu hút FDI

VTV.vn - Từ đầu năm 2016 đến hết hai tuần đầu tháng 9, Hải Phòng đã thu hút được hơn 2,7 tỷ USD vốn FDI, giúp Hải Phòng trở thành địa phương đứng đầu cả nước trong thu hút vốn FDI.