TV& VIDEO

Hải quân Australia

Hải quân Hàn Quốc, Australia sắp tập trận chung

Hải quân Hàn Quốc, Australia sắp tập trận chung

VTV.vn - Hải quân Hàn Quốc ngày 26/10 thông báo lực lượng này và Hải quân Australia sẽ tiến hành một cuộc tập trận kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 1/11 tới.