TV& VIDEO

hải quan điện tử

Thủ đoạn lợi dụng chữ ký số để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

Thủ đoạn lợi dụng chữ ký số để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

VTV.vn - Đã có hàng chục vụ lợi dụng chữ ký số của doanh nghiệp trong khai báo hải quan được phát hiện đến thời điểm này.