TV& VIDEO

Hải quân Malaysia

Gia tăng số vụ ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển quốc tế

Gia tăng số vụ ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển quốc tế

VTV.vn - Những tháng cuối năm 2016, số vụ ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển quốc tế lại có chiều hướng gia tăng.