TV& VIDEO

Hải quân Nhật Bản

Nhật Bản diễn tập hải quân

Nhật Bản diễn tập hải quân

VTV.vn - Lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản ngày 20/5 đã tiến hành diễn tập hải quân hàng năm tại vịnh Tokyo.