Hải quân Nhật Bản

Nhật Bản bổ nhiệm nữ chỉ huy hải quân đầu tiên

Nhật Bản bổ nhiệm nữ chỉ huy hải quân đầu tiên

VTV.vn - Nghi lễ bổ nhiệm bà Ryoko Azuma làm nữ chỉ huy đầu tiên của lực lượng hải quân Nhật Bản được thực hiện trên tàu Izumo.