TV& VIDEO

hải quan sân bay

Xe mất lái húc tường rào Hải quan sân bay Tây Sơn Nhất

Xe mất lái húc tường rào Hải quan sân bay Tây Sơn Nhất

VTV.vn - Chiếc ô tô BKS 51F - 36349 sau khi mất lái đã húc tường rào Hải quan sân bay Tây Sơn Nhất