TV& VIDEO

hầm chứa

Mở hầm xử lý nước thải, 3 công nhân tử vong

Mở hầm xử lý nước thải, 3 công nhân tử vong

 Sau khi mở hầm xử lý nước thải, công nhân một doanh nghiệp chế biến hải sản bị ngạt khí, rơi xuống hầm chứa nước và tử vong.