TV& VIDEO

hâm mộ bóng đá

Hà Nội: Rực rỡ sắc đỏ đêm chiến thắng

Hà Nội: Rực rỡ sắc đỏ đêm chiến thắng

Đã lâu lắm rồi người hâm mộ bóng đá Thủ đô mới được vỡ òa trong niềm vui bóng đá như đêm nay.