TV& VIDEO

hàm số

BTKTVH: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

BTKTVH: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Video sau đây sẽ hướng dẫn cho các em học sinh những kỹ năng cơ bản khi giải bài toán về tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.