TV& VIDEO

hạn chế đầu tư

Giải pháp mở rộng hạn điền và tích tụ ruộng đất

Giải pháp mở rộng hạn điền và tích tụ ruộng đất

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị bàn giải pháp tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp quy mô lớn với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành chức năng.