TV& VIDEO

hạn chế phương tiện lưu thông

TP.HCM: Hạn chế phương tiện trên 7 tuyến đường nội đô

TP.HCM: Hạn chế phương tiện trên 7 tuyến đường nội đô

VTV.vn - TP.HCM sẽ hạn chế một số phương tiện lưu thông trên 7 tuyến đường nội đô trong khoảng thời gian hơn 1 năm.