TV& VIDEO

Hạn hán năm 2015

Hạn hán năm 2015 nghiêm trọng nhất trong nhiều năm

Hạn hán năm 2015 nghiêm trọng nhất trong nhiều năm

VTV.vn - Do ảnh hưởng của El Nino, hạn hán năm nay được cho là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm gần đây.