TV& VIDEO

Hạn hán tại California

Hạn hán kéo dài, nông dân California phủ nilon giữ ẩm cho cây

Hạn hán kéo dài, nông dân California phủ nilon giữ ẩm cho cây

VTV.vn - Để tiết kiệm nước tưới trong đợt hạn hán kéo dài, vườn cây sau khi được đánh luống xong, người nông dân California (Mỹ) đã phủ nilon lên giúp giữ nước cho cây trồng.