TV& VIDEO

hạn mặn bất thường

ĐBSCL: Tỷ lệ học sinh vùng hạn đến trường tăng cao

ĐBSCL: Tỷ lệ học sinh vùng hạn đến trường tăng cao

VTV.vn - Tỷ lệ học sinh đến trường trong năm học 2016 - 2017 tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng cao, có nơi đạt gần 100%.